Yalew Gelel Waleligne Ayele

Property of Semere Kassaye (Bariaw)