Tilahun Gessess

Ethiopian Legends

Presents

t27

 

ጥላሁን ገሰሰ

01. አትክልትና ፍሬ

02. እሩቅ ምስራቅ ሳለሁ

03. ፈገግታሽ ግሩም ነው

05. ኮሪያ መዝመቴን

t25

 

01. ይቺ ናት ጨዋታ

02. ከምችልው በላይ

03. እረ ፍቅር በህግ

04. ለምን አትነግሪኝም

05. አስቤእቸው ያመለጡኝ ብዙ ናቸው

R-10973456-1507474734-8331.jpeg

 

ቅልቅል

01. እረ ተይ አገር የሁሉም ነው

02. አንቺ እንደምትወጅኝ እውድሽ ነበረ

03. ስሚኝ እባክሽ አንቺ ልጅ

04. ቃሌን አላጥፈውም

05.  ትዝታሽ ዘውትር

06.  በፍቅርሽ ሰንሰለት

a37

ቅልቅል

01. መዓበል ነው ፍቅርዋ

02. የመውደድ ሞና

03. አበባ አበባ

በፍቅርሽ ሰንሰለት

05. ፍቅር ገልጠሽ እይው

a25

 

01. ይህቺ አጋጣሚ

02. ከምችለው በላይ

03. ኮሪያ መዝመቴን

05. ከንፈርሽ ይመስላል

06. አይንሽ ለምን እንደጦር

a31

02. ካንቺ በቀር ሌላ

03. እረ እንዳ ምን አለሽ

05.  በአንቺ ቆብ መፍታቴን

06.  የማትበላ ወፍ